Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

De la bipolarism la multipolaritate

 Epoca contemporană a reprezentat o importantă etapă în succesiunea Europei. Aici s-au lansat principalele curente ideologice, au plecat marii exploratori şi s-a inventat paralmentarismul. Slăbirea continentului, datorate celor două războaie, au dus la ascensiunea Statelor Unite ale Americii, care, deşi implicate în război, nu au suferit pierderi teritoriale sau economice. În timpul Războiului Rece, puterea a fost divizată în 2: o parte revenea SUA, iar a doua URSS-ului. După căderea comunismului, Rusia şi-a pierdut puterea mondială(situaţia economică a acesteia devine foarte precară), statele asiastice(China, Japonia) au parte de o dezvoltare tot mai vizibilă, SUA îşi consolidează puterea mondială, jucând rolul cel mai important în conducerea lumii. Astăzi, în cursa ecnomica sunt implicate numeroase state ale lumii, din acestea SUA, Europa şi Japonia reprezentând cele 3 supraputeri economice ale lumii. Dificultatea cu care statele fac faţă singure dezvoltării contemporane a dus la apariţia unor regiuni economice, trei la număr, care au câte un stat “putere” ce asigură înaintarea în putere a fiecărui regim: Uniunea Europeană(statul de bază:Germania), NAFTA(statul de bază:SUA) şi Asia-Pacific(statul putere:Japonia). 

Evoluţia principalelor ţări ale lumii după 1945 

  Una dintre cele mai avantajate ţări la sfarşitul celui de al Doilea Război Mondial a fost chiar Germania, care a beneficiat de mari resurse de forţă de muncă şi de materii prime. Factorii care au dus la dezvoltarea acestei ţări au fost: lipsa cheltuielilor militare până în 1956, tradiţiile tehnice şi calitatea oamenilor. Dezvoltarea acestei ţări a avut loc până la reunificarea din 1990, care a fost urmată de o încetinire. Japonia a devenit după 1945 un “Goliat superproductiv”. Produsele cu care japonezii s-au impus pe piaţă au fost electrocasnicele şi automobilele, foarte bune din punct de vedere calitativ. Cu toate că ţara are parte de o importantă creştere în ceea ce priveşte puterea, forţa militară este destul de redusă, care începe să crească abia după 1981. Statele Unite ale Americii se menţin în fruntea ierarhiilor în toate domeniile posibile, fapt datorat abundenţei resurselor naturale şi a populaţiei mari, dar şi absenţei războaielor. De asemenea, reţeaua de baze militare maritime şi aeriene de care dispune SUA o favorizează în intervenţia militară în orice lumii. Un rol important statutul de putere au societăţi transnaţionale. SUA devin pe diferite planuri, unul dintre ele fiind planul cultural(prin cinematografe prin mass-media), îşi are începuturile SUA, inovaţiile-cheie ale acestui domeniu venind de la cele mai mari firme: IBM, Apple, Microsoft.

Noi poli de putere

 China deţine titlul de mare putere demografică, datorită populaţiei de 1,3 miliarde de oameni. Este prevăzută şi ca o mare putere economică, cunoscând ritmuri mari de creştere ale PIB-ului. Împărţită între comunism şi capitalism, industria acestei ţări se realizează astfel:o treime în sfera comunismului, iar două treimi în sfera capitalistă, unde investitorii străini au creat întreprinderi ultramoderne. Rusia a înfiinţat în 1991 Comunitatea Statelor Independente(CSI) cu scopul de a recupera teritoriile desprinse din URSS. Aceasta beneficiază de o sursă importantă de resurse naturale, gaze şi petrol, devenind astfel un important partener al Uniunii Europene. Membru permanent al Consiliului de Securitate ONU, Rusia joacă un rol important pe scena internaţională. Politica KGB a fost desfiinţată şi a apărut pluripartidismul.

Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.