Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player
Date importante

1914-1918: primul război mondial.                                         
1919-1920: Conferinţa de pace de la Paris.
1939-1945: al doilea război mondial.
1945: crearea OrganizaţieiNaţiunilor Unite (ONU).
1946-1948: URSS îşi întinde dominaţia asupra Europei de Est.
1947-1991: războiul rece.
1948: proclamare unilaterală a statului Israel.
1949: crearea NATO.
1955: se înfiinţează Tratatul de la Varşovia.
1961: Conferinţa de a Belgrad a ţărilor nealiniate care îşi afirmă independenţa, anti-colonialismul si politica de neutralitate.
1969: începutul terorismului IRA în Irlanda.
1972: terorişti islamici asasinează 11 atleţi israelieni la Olimpiada de la Munchen
1979-1989: intervenţia URSS în Afghanistan.
1983: SUA lansează Iniţiativa de Apărare Strategică, denumită „Războiul stelelor"
1989: prăbuşirea regimurilor comuniste din Europa de Est.
1990: reunificarea Germaniei.
1990-1991: Războiul din Golf — trupele irakiene invadează Kuweitul, dar sunt izgoni¬te de o armată internaţională, cu preponderenţă americană, constituită la iniţia¬tiva ONU.
1991: regimul comunist se prăbuşeşte în Rusia, URSS dispare; Iugoslavia se destramă. Dizolvarea Tratatului de la Varşovia.
1992: Tratatul de la Maastricht instituie UE.
1992-1995: războiul din Bosnia între cele trei grupuri de populaţii: sârbi bosniaci, croaţi si musulmani.
1995 război între sârbi si trupele ONU.
1994-1996: Rusia este învinsă în războiul de independenţă al Ceceniei.
2001: atacul terorist de la New York soldat cu distrugerea Turnurilor Gemene si moar¬tea a 3 000 de oameni. Congresul SUA adoptă Patriot Act care vizează combaterea terorismului pe teritoriul SUA.
2003: invazia Irakului de către trupele americane.
2004: la Roma este semnată Constituţia Europei. La Madrid are loc un atac terorist important. Pe 2 aprilie România aderă la NATO.
2005: la Bruxelles, România a semnat Tratatul de aderare la UE.
2007: intră în vigoare Tratatul de la Bruxelles. România devină membră UE.

Rezumat

Cooperare şi conflict
• În secolul al XX-lea, conflictele dintre puterile militare s-au manifestat în cele două războaie mondiale si în războiul rece.
• Războiul rece s-a declanşat între blocurile politico-ideologice configurate imedi¬at după al doilea război mondial, care au creat structuri politico-miiitare: NATO si Pactul de la Varşovia.
• Cele două blocuri nu s-au înfruntat niciodată direct, dar au susţinutpărţile impli¬cate în războaiele din Asia, Africa, America Latină.
• După al doilea război mondial, democraţia a pierdut din nou teren în faţa regimurilor de „democraţie populară" susţinute de sovietici.
Războaiele secolului al XX-lea sunt: 1. războaie interstatale; 2. războaie de eli¬berare sau de obţinere a independenţei; 3. războaie secesioniste; 4. războaie de eliberare. După încheierea războiului rece, conflictele îmbracă forma ciocnirii din¬tre civilizaţii.
• Terorismul este o formă nouă de război, care implică victime civile. Teroriştii, prin atentate sângeroase, atrag atenţia opiniei publice asupra unor cauze diferite.
• Conflictele interetnicie s-au manifestat si în a doua jumătate a secolului al XX-lea, mai ales în fostele state socialiste (Iugoslavia si UR55).
Instituţii, mecanisme si politici de rezolvare a conflictelor
• OrganizaţiaNaţiunilor Unite a fost înfiinţată în 1945, cu scopul de a preîn¬tâmpina izbucnirea unor conflicte în lume.
• ONU are rnaimuite organisme de conducere, dintre care cele mai importante sunt: Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Secretariatul.
• NATO, după 1990, s-a transformat într-o organizaţie care tinde să uzurpeatribuţiile ONU în materie de securitate internaţională.
• Pax americana desemnează perioada de relativă pace de la al doilea război mondial până în prezent, care se datorează poziţiei dominante a Statelor Unite în principalele organizaţii politice si militare internaţionale.
• Parteneriatul pentru Pace este o formă de cooperare între NATO si partenerii săi. Un parteneriat special există între NATO si Rusia, prin care cele două puteri se angajează să menţină pacea.

România
• România, ca stat aparţinând blocului sovietic, a făcut parte din organizaţia Pactului de la Varşovia, semnat în 1955, ca o contrapondere la NATO.
• Pactul de la Varşovia reunea 8 state socialiste: Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Germania Democrată, Polonia, Ungaria si URSS.
• România a susţinut politic reprimarea revoluţiei maghiare din 1956, dar s-a abţinut să participe la reprimarea Primăverii de la Praga (1968).
• România a fost un aliat rebel al Pactului de la Varşovia, refuzând să participe la manevre militare comune, creându-si propria industrie de apărare si refuzând amestecul sovietic în chestiunile militare.
• România a manifestat deschidere faţă de adversarii politici si ideologici ai Pactului de la Varşovia.
• Pactul de la Varşovia si-a încetat existenţa în 1991. România a ales să devină membră a NATO în 2004.
• De-a lungul secolului al XX-lea, România a fost implicată în conflicte regionale: cu Bulgaria, în 1913, cu Ungaria, în 1919.
• Teritorii e intrate în componenţa României Mari au fost obiectul unor dispute teritoriale si motivul pentru care România, pentru a le păstra, a participat la alianţe regionale precum înţelegerea Balcanică si Mica înţelegere.
• Relaţiile cu URSS au fost fluctuante din cauza Basarabiei, pe care România a pierdut-o definitiv în cel de a doilea război mondial.
• După 1990, România a semnat tratate de bază cu vecinii săi.

Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.