Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

Pământurile vrâncene adăpostesc trupurile a mii de ostaşi căzuţi în război, de dragul patriei şi a pământulu străbun. Din acest motiv, Vrancea este nu numai un judeţ bogat în istorie, cultură şi atracţii turistice, pe plaiurile acestea avându-şi lăcaş mai multe mănăstiri:

Mănăstirea VărzăreştiMănăstirea Vărzăreşti este o mănăstire de maici, situată în comuna Urecheşti.Formată din două biserici, una nouă şi una veche, biserica poartă atat hramul "Adormirea Maicii Domnului"-biserica veche, cat si hramul "Sfântul Gheorghe"-biserica nouă.Mănăstirea Dălhăuţi


Mănăstirea Dălhăuţi este o mănăstire de maici,situată în comuna Cârligele.Formată din două biserici,unade lemn şi una de zid,biserica poartă atât hramul "Izvorul Tămăduirii"-biserica de zid,cât şi hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil"-biserica de lemn.Mănăstirea Lepşa
Mănăstirea Lepşa este o mănăstire de maici,situată în comuna Lepşa.Biserica mare poartă hramul "Naşterea Maicii Domnului",paraclisele hramurile "Sfânta Treime" şi "Sfântul Teodosie de la Brazi",iar biserica nouă "Izvorul Tămăduirii" şi "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil".
Mănăstirea BraziMănăstirea Brazi se găseşte în Panciu.Mănăstire de maici,biserica are hramul "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe".

Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.