Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

După sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, unele ţări din Europa s-au văzut puse în faţa unei situaţii critice, şi anume pierderea unor teritorii cucerite şi colonizate în Africa,  Asia şi Orientul Mijlociu. Studiind Europa modernă din punct de vedere economic,  observăm că aceasta promovează ideea liberalizării mondiale a schimbului. O politică externă a putut fi adoptată doar după ce statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord comun. Odată intrate în Comunitatea Europeană, fostele mari puteri coloniale(Franţa, Marea Britanie, Olanda, Italia, Belgia) au cerut anumite avantaje economice pentru coloniile lor(ulterior devenite independente). Prin Convenţia Lome, care este în fapt un acord semnat între UE şi 77 de ţări din Africa, Caraibe şi Pacific, ţările europene se angajau să ofere anumite tarife preferenţiale la materiile prime din aceste ţări, şi să acorde aproximativ 3 miliarde de euro drept ajutor financiar. Acest acord poate fi înnoit odată la 5 ani. 

Îndreptându-ne atenţia peste Ocean, relaţiile UE-SUA sunt de natură economică, dar ţin şi de domeniul apărării. Din punct de vedere militar, Europa este foarte departe de a se considera independentă, deoarece construirea unei armate puternice şi numeroase presupune investirea unor sume colosale de bani, pe care UE nu îi are. Deoarece războiul şi conflictele îndelungate nu au dus la nici un rezultat bun, adoptarea unei politici diplomatice a fost şi va rămâne cea mai bună soluţie pentru o dezvoltare durabilă şi paşnică. Datorită importanţei sale demografice(2/3 din populaţia globală), Asia s-a dovedit a fi un continent-cheie al secolului XXI. În interiorul acestui continent găsim puternice tensiuni religioase şi etnice, conflicte politico-militare(India-Pakistan, China-Taiwan), şi disproporţii majore între dezvoltarea economică şi nivelul de trai al oamenilor. Demne de menţionat sunt China şi Japonia, mari puteri economice şi dominante, care au menţinut relaţii de parteneriat cu UE. Observăm, aşadar, că diplomaţia este cheia unui parteneriat de succes şi îndelungat. Prin diversele tratate şi convenţii pe teme economice, Uniunea Europeană a încercat să întreţină şi să dezvolte relaţiile cu spaţiile de civilizaţie extraeuropene şi să profite din plin de aceste acorduri.

Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.