Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

Secolul al XX-lea .Războaie calde şi războiul rece

 În istoria modernă, secolul XX reprezintă secolul conflictelor la scară planetară. Conflictele acestui secol, definite ca o confruntare dintre o putere şi o altă putere, au fost marcate de genocide, masacre şi deportări în masă. “Razboiul rece” din 1947 a avut la bază înfruntarea dintre blocul statelor occidentale si blocul statelor comuniste.Sistemele de alianţe erau NATO(dominat de SUA) şi Pactul de la Varşovia(dominat de Uniunea Sovietică). Acestea căutau să îşi extinda influenţa în detrimentul celuilalt, prin interpuşi. Aceste conflicte au dus la prăbuşirea blocului comunist în 1989-1990, în urma acesteia punându-se capăt bipolarităţii în favoarea unei lumi contemporane sau unipolare .Urmările sunt progresul democraţiei şi al păcii şi explozia de naţionalisme şi de situaţii potenţial conflictuale în spaţial exsovietic. 

Războaiele care au urmat după 1900 au fost de 4 feluri: 

    1.Războaie interstatale-majore: între Israel şi statele arabe(1948-1949,1956,1967,1973)

                                                     -minore:între Irak şi Kuweit(1990)

                                                      -intervenţii punctuale: atacul francez de la Suez din 1956 

     2.Războaie de eliberare/obţinere a independenţei: Algeria(1954-1962), Vietnam(1954-1973); 

     3.Războaie secesioniste/de obţinere a autonimiei în cadrul statelor constituite: fostă URSS(1994-1995) 

     4.Războaie civile/de schimbare a unui sistem politic: Afghanistan(1978-1988) 


Conflictele după Războiul Rece.Terorism 

După terminarea Războiului Rece, globalizarea devine una din cauzele unei crize internaţionale. La începutul anilor ’90, Huntington afirmă că adversitatea ideologică dintre cele două superputeri va fi treptat înlocuită, din varii motive, de o “ciocnire a civilizaţiilor”. O nouă formă de război se manifestă, şi anume terorismul, care a devenit astăzi o problemă mondială, prin prisma faptului că pune în pericol siguranţa vieţii cotidiene, aduce moarte şi pagube în locuri publice precum centre comerciale şi aeroporturi. Terorismul se manifestă prin tulburarea vieţii normale a unei societăţi ,fapt relizat prin crime în masă a unor oameni obişnuiţi. Idealurile teroriştilor sunt diverse: politice, religioase, rasial, teritoriale,etc.Statele lumii au început să îşi creeze forţe special în scopul prinderii teroriştilor, iar SUA au luat măsuri prin care statele bănuite că adăpostesc terorişti sunt aspru pedepsite.

Coaliţia antiteroristă este înfăptuită din mai multe state de pe toate continentele care au o economie de piaţă funcţională. Cheltuielile pe care terorismul le prevede sunt foarte ridicate, SUA cheltuind anual peste 5 milioane de dolari pentru a lupta contra acestui intrus, atât pe plan interior, cât şi pe plan exterior. Terorismul loveşte serios în bazele economice ale unor state: Egipt, Israel, Cipru, ţări care obţin venituri mari din turism. Terorismul a fost resimţit şi în viaţa cotidiană odată cu apariţia ştirilor privind acest subiect la televizor sau la radio. Terorismul Islamic a căpătat mare atenţie în urma atacurilor asupra SUA din 11 septembrie 2001, şi a celui din Londra din 7 iulie 2005. Din a două jumătate a secolului XX se manifestă conflictele interetnice, generate de fragmentarea politică şi integrarea regională.


Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.