Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

  Odată cu trecerea de la un secol la altul, omenirea a  preluat o serie de idei, cărora le-au fost aduse multe schimbări. În Europa, este pus un accent ridicat pe integrare pe globalizare, concepte pe care le vom dezvolta în continuare.

 • INTEGRAREA EUROPEANĂ

  Din punct de vedere politic, Europa s-a confruntat cu cele Două Războaie mondiale, adevărate catastrofe pentru economie, comerț şi restul sectoarelor de activitate.În anul 1945, Europa  care vreme de 500 de ani a deținut o adevărată “stăpanire” a  lumii, a decăzut în faţa  celor două superputeri: SUA şi URSS(putem spune chiar că aceste două state au fost singurele care au avut de câștigat de pe urma războiului devastator.) 

 După anul 1945, Europa a căutat modalităti de a se reconsolida, adoptând o politică menită să oprească hegemonia statelor-gigant şi să redezvolte economia aflată într-o continuă pierdere. 

  În anul 1957, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Belgia şi Luxemburg semnează tratatul de la Roma, în urma căruia se constituie Comunitatea Economică Europeană (CEE), cunoscută uzual sub numele de Piaţa Comună.Treptat, aceasta s-a lărgit prin acceptarea de noi membri. (Danemarca, Irlanda, Marea Britanie-1973, Portugalia, Spania-1986, Austria, Finlanda, Suedia -1995). Ţările membre au desființat reciproc taxele vamale pentru mărfurile produse în ţările partenere şi au stabilit un sistem de taxe comune pentru bunuri servicii.Ulterior, s-a liberalizat şi circulaţia forței de muncă, precum şi aceea capitalurilor. 

În 1992, ţările din Piaţa Comună au semnat tratatul de la Maastricht, care a intrat în vigoare în anul 1993, hotărând tranformarea CEE în Uniunea Europeană(UE) , astfel comunitatea economică a devenit una politică. 

 • GLOBALIZAREA

 Globalizarea reprezintă fenomenul care modifică puterile politice şi economice tradiționale. Accentul cade pe circulația ideilor, a informațiilor şi a capitalului la scară planetară. Pe scurt, globalizarea inseamnă progres în toate ariile de activitate. Omenirea intră într-o eră tehnologizată, în care informația circulă din ce în ce mai repede, şi toate procesele industriale se modifică prin construirea maşinăriilor menite să faciliteze munca fizică a oamenilor. 

 • MOȘTENIREA CULTURALĂ 

Cultura este în principal influenţată de modernism, operele de artă devenind abstracte, uneori chiar “bizare” pentru ochiul necunoscător. O problemă care merită mentionată este totuși faptul că există două tendințe contradictorii: una care susţine ideea de conservare a identităţii culturale europene, şi alta care susține uniformizarea(fapt ce duce la dispariția originalităţii autorilor). Informația circulă din ce în ce mai repede, pe arii din ce în ce mai mari.Goana spre progres şi  spre stabilitate economică a statelor duce la o transformare profundă a legislației, a comerțului şi chiar a mentalităţii oamenilor.  

Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.