Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

Uniunea Europeană a fost constituită având ca şi scop întărirea economică, politică şi socială a tuturor naţiilor aflate în criză după efectele devastatoare ale celui de-al doilea război mondial.
După secolul al XV-lea, cultura europeană a cunoscut o perioadă de maximă înflorire, odată cu apariţia curentului ideologic numit Umanism. Folozofi, artişti şi savanţi au adus o contribuţie enormă la progresul cultural al Europei. Un flux de idei şi cunoştinte comune au circulat din ce în ce mai repede, scriitorii au abordat noi tematici, iar pictorii au adoptat stiluri din ce în ce mai abstracte şi mai originale,istoria europeană având numai de câştigat de pe urma acestor creaţii.
Din punct de vedere politic, democraţia a luat rapid locul monarhiilor şi regimurilor totalitare, optându-se pentru o afirmare precisă a drepturilor omului. Consiliul Europei,organizaţie care astăzi reuneşte 46 de state, a adoptat noi Constituţii. Totodată,devin literă de lege valorile pluralismului, toleranţei, solidarităţii, nediscriminării şi justiţiei, toate sintetizate clar în Cartea drepturilor cetăţeanului. În centrul organizării politico-sociale se află, deci, demnitatea persoanei.
Definitivarea Uniunii Europene s-a realizat prin ratificarea de către ansamblul ţărilor membre ale Comunităţii Europene a Tratatului de la Maastricht, semnat la 7 februarie 1992. Acesta are 3 piloni:
1. Comunităţile Europene: se referă la cooperarea economică a statelor membre;
2. Politica externă şi de securitate comună(PESC):se referă la cooperarea în domeniul politicii de securitate;
3. Cooperarea Politienească şi Judiciară în Materie Penală(CPJMP):constă în cooperarea instituţiilor naţionale din domeniul justiţiei.

Institutiile Uniunii Europene

Uniunea Europeană este compuăa din 5 instituţii principale:
• Parlamentul European: ales o dată la 5 ani prin vot direct de către cetăţenii europeni, are sediul la Strasbourg.
• Comisia Europeană: constituie instituţia executivă, sediul acesteia aflându-se la Bruxelles. Fiecare membru al Comisiei devine titularul unui anumit portofoliu. Comisia are rolul de a studia propunerile Parlamentului European, şi realizează la rândul ei propuneri care ajung la Consiliul de miniştri europeni.
• Consiliul de Miniştri: este principala putere cu putere de decizie din cadrul UE, sediul sau aflându-se tot la Bruxelles. Componenta acestui consiliu se modifică în funcţie de problemele abordate, participanţii fiind chiar titularii portofoliilor ministeriale respective din statele membre.
• Curtea de justiţie a Comunităţii Europene,cu sediul la Luxemburg, este cea care se ocupă cu supervizarea respectării legilor europene.
• Curtea de conturi europeană, este instituţia care verifică finanţarea activităţilor UE.

Ţările Uniunii Europene

Prezentări ale ţărilor europene:

Site-ul oficial al Uniunii Europene: https://europa.eu/european-union

Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.