Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

Secularizare şi lacizare 

Religia este cea care statorniceşte omul într-o tradiţie, într-o continuitate a scurgerii timpului. Aceasta îi conferă omului o identitate şi îi promite o viaţă după moarte mai bună. Sentimentul comun tuturor religiilor este sentimentul sacrului, ţelul fiecărei religii fiind de a-i face mai buni pe credincioşi. Mişcarea caracteristică secolelor XIX-XX este de secularizare, societăţile trecând de sub autoritatea instituţiilor religioase sub autoritatea statului.

Orginile mişcării de secularizare au fost

: • Iluminismul şi Revoluţia franceză: au separat biserica de stat şi au proclamat libertatea gândirii. Constituie punctul de pornire al emancipării ratiunnii. 

 • Revoluţia industrială şi urbanizarea(progresul ştiinţei moderne): au dezarticulat societatea agricolă tradiţională în care Biserica era atotputernică

 • Comunismul a instaurat regimuri întemeiate pe ateism. 

 La sfârşitul secolului XX, după sfârşitul comunismului, ideologiile au eşuat lamentabil, moment în care oamenii s-au îndreptat spre religie, în care au văzut un ajutor,o modalitate de exprimare a identităţii culturale, emoţiile şi subiectivitatea. Pe lângă principalele religii mondiale, există şi secte, care sunt şi în prezent foarte active. Principalele religii ale lumii sunt:

 1. Creştinismul-cu 3 mari ramuri:

 • catolicismul-este centralizat sub conducerea papei. Datorită Conciliului Vatican II(1962-1965), Biserica s-a deschis către modernitate. S-a implicat în opere de justiţie socială şi caritabilă. Maica Tereza a primit un premiu Nobel în 1979 pentru acţiunile sale caritabile.

 • protestantismul-este divizat în continuare în mai multe biserici: luterane, calviniste, baptiste, metodiste.Biserica anglicană are dogme compatibile cu cele calviniste, dar acceptă ritualurile catolicismului. Bisericile protestante sunt preocupate de probleme precum: avortul, clonarea, poziţia femeii în societate, genocidul,etc.

 • ortodoxia-cuprinde 15 biserici autocefale din estul Europei, agresate în timpul comunismului. 

 2. Islamul-este o religie care nu are un cler veritabil. Immamii conduc doar rugăciunile(la sunniţi),i ar molahii sunt specialişti în Coran(cel mai celebru este ayatollahul).

 3. Iudaismul-este o religie naţională şi prima religie monoteistă din istorie. La bază are alianţa dintre Iahve şi poporul ales. Această religie s-a răspândit după ce Titus a distrus Templul lui Solomon în anul 70 d.Hr.  

 4.Hinduismul-este religie politeistă practicată de locuitorii Indiei, bazată pe Vede.Trinitatea este formată din: Brahma-zeul creaţiei; Vishnu-zeul suprem şi Shiva-zeul distrugător.
 5.Budism-este un ansamblu de credinţe religioase şi filosofice. Zeul acestei religii este Buddha. Religia a apărut în secolul VI i.Hr. şi a dispărut în secolul XIII, însă a pătruns în sud-estul Asiei, în China, Japonia, Coreea.
 6.Şintoismul-este o religie de stat care prescrie în egală măsură cultul divinităţilor, al strămoşilor şi al naturii.A apărut în Japonia,în secolul VI.
 7.Taoismul sau confucianismul-religie aflată în China, este mai mult un mod de viaţă inspirat din viaţă lui Lao-zi şi Confuciuf.
 8.Animismul-este credinţa în spirite şi suflete .Principalele forme ale religiei: cultul morţilor şi al forţelor naturale. Este cea mai veche relegie din istorie şi s-a menţinut în societăţile tradiţionale din Asia şi Africa.

Conflicte religioase actuale
În ultimii o sută de ani, lumea a fost zguduită de patru conflicte religioase: Kosovo(între ortodocşi şi musulmani), Caşmir(între musulmani şi hinduşi), Timorul de Est(între musulmani şi catolici) şi Cecenia(între ortodocşi şi musulmani).

Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.