Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

Epoca modernă are ca principal model omul care îşi dezvoltă personalitatea. Cel mai valorizat însă este întreprinzătorul, omul care produce bani. Investiţia în tineret asigură realizarea cu succes a obiectivului politic definit de Consiliul European: transformarea Europei într-o "economie bazată pe cunoaştere, cea mai competitivă şi dinamică lume". Europa celor 27 va număra 75 de milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15-25 de ani. În Europa, învăţământul superior a cunoscut una dintre cele mai vaste şi importante reforme din ultimele decenii. "Procesul de Bologna", cum este denumită reforma, vizează să creeze un spaţiu european de învăţământ superior. Se caracterizează prin sisteme educative mai transparente, o mai bună cunoaştere a calificărilor, o reformă a sistemului de diplome, o mai bună adaptare a învăţământului superior la piaţa muncii şi continuarea educaţiei pe totn parcursul vieţii. Locurile de muncă sunt un element-cheie atunci când vorbim despre integrarea tinerilor în societate, despre dobândirea independenţei economice şi despre realizarea aspiraţiilor individuale. Şomajul este chiar socotit în Europa o încălcare a drepturilor fundamentale ale tinerilor. Tinerii ştiu că propria lor capacitate de inserţie profesională şi şansele lor pe piaţa muncii cresc odată cu nivelul de educaţie şi de competenţe. 

Profesiile cele mai căutate în lume 

Criteriile pentru stabilirea ierarhiei meseriilor,conform studiului făcut de Fast Company pentru anii 2006-2012 au fost:  

   -cererea de piaţă

    -nivelul salarial 

    -nivelul de educaţie cerut

    -posibilităţi de inovare

 Cele mai căutate meserii se par a fi: consultant financiar personal, cercetător medical, inginer software, chiropractor, inginer de mediu, biochimist/biofizician, epidemiolog, manager de vânzări, analist de sistem IT. În România, situaţia este diferită de cea de pe plan mondial. Este remarcată expansiunea mare a serviciilor, în detrimentul industriei si agriculturii.Se dezvoltă domeniul IT.

   Documentul de bază pentru o angajare în Uniunea Europeană este CV-ul(Curriculum Vitae),modelul oficial fiind cel european.Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.