Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

Date importante 

1901-Marconi realizază prima transmisie fără fir între Europa şi America
1916-Albert Einstein publică "Bazele teoriei relativităţii generalizate"
1924-Louis de Broglie începe să elaboreze bazele mecanicii cuantice
1928-Elie Carafoli,inginer român,publică "Aerodinamica aripilor de avion"
1931-Simion Mehedinţi publică "Terra",una dintre primele lucrări teoretice de geografie
1932-J.Chadwick descoperă experimental neutronul
1935-britanicul Robert Alexander Watson+Watt inventează radarul
1939-Irene si Frederic Joliot-Curie realizează fisiunea atomului,prin care se eliberează energie nucleară
1943-Max Born elaborează teoria cuantică a câmpului electromagnetic
1946-ENIAC(Electonic Numerical Integrator and Calculator,primul calculator electronic,este pus în funcţiune în SUA
1948-inventarea tranzistorului
1948-Norman Wiener publică "Cibernetica sau control şi comunicaţiune la animal şi maşină"
1950-prima maşină-unealtă cu comandă numerică
1952-Ana Aslan realizează formula vitaminei H3(Gerovital)
1956-prima centrală nucelară civilă este pusă în funcţiune în Marea Britanie
1961-F.H.C. Crick,S,Brenner,L,Barnett.,R.J.Watts-Tobin descoperă codul genetic care domină structura ADN-ului şi a proteinelor
1969-prima reţea informatică,ARPANET,precursoarea internetului,este pusă la punct în California
1975-înfiinţarea companiei Microsoft
1978-primul copil conceput "în epubetă"
1984-reaalizarea primei reţele naţionale de calculatoare în România
1986-2003-proiectul genomului uman+identificarea completă a informaţiei genetice din structura ADN-ului
2001-Stephen Hawking:"Universul într-o coajă de nucă",o lucrare fizică pentru nespecialişti


 Rezumat
Ştiinta contemporană
• În secolul al XX-lea,ritmul descoperirilor ştiinţifice a fost uluitor în toate domeniile.Viaţa cotidiană este dependentă de ştiinţă şi tehnologie.
• Ştiinţele umane şi-au consolidat statutul şi au abordat aspecte diverse ale societăţii,comunicării,comporamentului şi limbajului.
• Primatul în cercetarea ştiinţifică şi în dezvoltarea tehnologiei este deţinut de SUA,care investesc sume considerabile în laboratoare şi proiecte de cercetare.
• Armata,ca parte componentă a statului,şi întreprinderile economice sunt beneficiarii ştiinţei şi tehnologiei.Tehnologiile de vârf:nanotehnologiille şi biotehnologiile
• Reflecţia pe tema ştiinţei şi tehnologiei a scos în evidenţă dinamica teoriilor ştiinţifice şi probleme de etică a ştiinţei.

Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi asupra mediului
• Tehnologiile secolului XX au avut şi efecte negative asupra mediului înconjurător:deşeuri industriale,emisii poluante,efect de seră.
• Protocolul de la Kyoto,care prevede reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,riscă să rămână literă moartă dacă SUA nu îl ratifică.
• Cercetările din domeniul geneticii sunt contestate de organizaţiile ecologiste,care se tem de poluarea genetică a mediului.
• Tehnologiile comunicăări au modificat comportamentele sociale,au ofertit mijloace de întărire a coeziunii sociale,au uşurat accesul la servicii şi educaţie.
• "Digital divide" este un fenomen de acces diferenţiat la tehnologiile digitale care afectează persoane din lumea a treia sau vârstnici.

Noile tehnologii şi timpul liber
• Timpul liber este o valoare importantă a lumii contemporane,este accesibil oricui şi,datorită noilor tehnologii,poate fi petrecut în moduri diverse.
• Dezvoltarea mijloacelor de transport,în mod special a aviaţiei,a dus la schimbarea destinaţiilor de vacanţă.
• Televiziunea,prin programele sale variate,ocupă o parte importantă a timpului liber.Totodată,naşte dependenţă şi are efecte neplăcute asupra limbajului,intelectului şi comportamentului.
• Internetul a dezvoltat o multitudine de mijloace de interacţiune umană:e-mail,forumuri,chat,blog.Bloggingul este,de departe,cel mai interesant fenomen al internetului.
• Jocurile pe calculator concurează televiziunea în privinţa petrecerii timpului liber.Şi în cazul lor,se poate vorbi de efecte duble asupra individului.

Evoluţii în medicină
• Evoluţia medicinii se datorează într-o măsură importantă războiului.Descoperiri cu impact crucial asupra stării de sănăate a oamenilor contemporani au fost folosite mai întâi în spitalele de răniţi din spatele frontului.
• Penicilina,DDT-ul au salvat mii de vieţi omeneşti.Descoperitorii lor au primit Premiul Nobel.
• După al Doilea Război Mondial,descoperiri importante s-au făcut în genetică,imunologie,chirurgie,neurologie,cardiologie,oncologie.
• Chirurgia estetică,întreruperea cursului sarcinii şi eutanasia ridică serioase probleme de etică medicală.Cazul Kevorkian a forţat societatea să reflecteze mai adânc asupra eutanasiei.
România
• Contribuţiile ştiinţei şi tehnicii româneşti se materializează în lucrări ştiinţifice de fizică,matematică,biologie,chimie,inginerie,procedee tehnologice şi invenţii.
• După 1989,bursele de studiuîn străinătate au provocat fenomenul de brain drain(migraţia valorilor),care are efecte negative asupra dezvoltării României.
Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.