Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

Regimul politic reprezintă ansamblul metodelor şi mijloacelor de conducere a societăţii. Regimurile pot fi:democratice, autocratice sau totalitare. Prăbuşirea imperiilor după Primul război mondial a îngăduit instaurarea unor regimuri democratice în Europa, care s-au dovedit însă efemere. Lipsite de tradiţie democratică, acestea s-au transformat repede în dictaturi. Cele mai mari democraţii liberale din secolul al XX-lea au fost Statele Unite ale Americii, Marea Britanie şi Franţa.
Criza economică din 1929-1930 au pus în pericol întregul capitalism, ajuns în pragul colapsului. În America, această politică, lansată de preşedintele Franklin Delano Roosevelt, s-a numit New Deal.
După 1945, în urma victoriei asupra fascismului, democraţia părea că se extinde în lume. Însă instaurarea "democraţiilor populare" din statele comuniste dominate de sovietici a fost o lovitură grea dată de democraţie. Europa a fost cuprinsă de un nou văl de democratizare la sfârşitul anilor '80, odată cu prăbuşirea statelor comuniste.

Ideologiile totalitare din secolul XX au fost comunismul, fascismul(variantă germană-nazismul) şi teocraţia.

Comunismul este un tip de societate egalitaristă în care nu există proprietate privată şi nici clase sociale. Dictatura bolşevică din URSS a fost una a proletarului Stalin, cel care a condus URSS între 1924-1953.După 1945, marxism-leninismul a cucerit o parte a globului, cea mai mare extindere fiind cea din 1949, când Mao a proclamat China stat comunist. Maonismul impunea ideea revoluţiei permanente, care şi-a atins punctul culminant în anii "Revoluţiei culturale"(1956-1976). Comunismul s-a extins nu numai în Europa, ci şi în Coreea,Cuba,Vietnam,Congo,Cambodgia.
 
Fascismul s-a afirmat ca mişcare de masă al cărei principal obiectiv era cucerirea puterii şi distrugerea democraţiei parlamentare. În octombrie 1922, după "Marşul asupra Romei", Benito Mussolini a fost însărcinat cu formarea unui nou guvern. Marea schimbare ce a avut loc în Italia a fost aceea că statul liberal a luat sfârşit. Libertatea sindicatelor a fost anulată şi s-a extins intervenţia asupra fiecărui domeniu al vieţii. În Germania,acest sistem este bazat pe rasism, ideologie care afirmă superioritate "rasei ariene" şi necesitatea de a-i acorda primul loc. Hitler(1933-1945) şi-a împins ţara în al doilea război mondial, şi a fost responsabil pentru moartea a peste 20 milioane de oameni, precum şi a Holocaustului.Teocraţia este o formă mai recentă de dictatură totalitară. În ţările lumii, imperialismul economic şi cultural al naţiunilor occidentale, modernizarea şi corupţia regimurilor locale duc la declanşarea unor mişcări de împotrivire întemeiate pe o ideologie religioasă.

Dictatura contemporană este cea pragmatică. Aceastea sunt dictaturi de dezvoltare, ele având proiecte de consolidare naţională, fie de revenire la valorile tradiţionale. Astfel de dictaturi au fost în Spania(Franco), Turcia(Ataturk), portugalia(Salazar).

Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.