Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VIDRA, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE, ÎN COMUNA VIDRA, JUDEȚUL VRANCEA”/ cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-3912, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. (citește mai mult)

Program: Apel nr. PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe Pilonul VI. Politici pentru noua generație; Componenta C15: Educație; Măsura de investiții:Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP); Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic; Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ; Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este creștereacapacității de reziliența a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționaleși a dotării aferente a unităților de învățământ preuniversitar de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal și IPT din Comuna Vidra, până la 31 decembrie 2024.

Localizarea proiectului: Comuna Vidra, Strada Unirii, nr.12, jud. Vrancea.

Impactul proiectului: Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente a unităților de învățământ preuniversitar de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal și IPT din Comuna Vidra.

Valoarea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 3.491.022,33, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 2.933.631,96 lei, valoarea TVA aferentă este de 557.390,07 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: Proiectul se desfășoară în perioada 01septembrie 2023 – 31decembrie 2024.

Codul proiectului:F-PNRR-Dotari-2023-3912

Date de contact: telefon: 0237673337; e-mail: urbanism@primariavidravn.ro