Anunt angajare – post vacant

A N U N Ț
Liceul „Simion Mehedinți”, cu sediul în localitatea Vidra, str. Valeriu D. Cotea nr. 23, jud. Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: Muncitor calificat I (M)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Puteti deschide anunțul complet aici.